User Tools

Site Tools


1999

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
1999 [2013/05/09 10:41]
wayshot [Kilder]
1999 [2016/05/27 08:12] (current)
wayshot [Nettverkskart]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 1999 ====== ====== The Gathering 1999 ======
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://www.gathering.org|gathering.org]], [[http://pr0n.sesse.net|Sesses bildearkiv]] og [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]] 
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
-Første år "powered by Cisco". Ikke lenger flatt nett, men routede subnet ned til hver bordswitch. Collapsed core med tre bokser på gulvet og en i NOC. +Første år med Cisco-utstyr og switchporter til hver deltaker. Ikke lenger flatt nett, men routede subnet ned til hver bordswitch. Collapsed core med tre bokser på gulvet og en i NOC. Dette året var det første med helt knirkefritt og kjapt nettverk
-  * **Aksess**: 10Mb. Diverse Cisco, bl.a2900XL og 2926. Aksessporter satt til 10Mbps, uplinker satt til 100Mbit. +  * **Aksess**: 10Mb via Cisco Catalyst 1900/2900-serie. 100Mbit FD uplink
-  * **Core**: 3 stk Cisco Catalyst 5513 med RSM. +  * **Core**: 3 stk Cisco Catalyst 5500 med RSM. 
-  * **NOC**: Cisco Catalyst 5513 med RSM.+  * **NOC**: Cisco Catalyst 5500 med RSM.
   * **GW**: Cisco 7206.   * **GW**: Cisco 7206.
  
 +[[1999:pics|Bilder]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
-Forhåndsplanlagt nettverk: \\+Forhåndsplanlagt oppsett: \\
 {{wiki:tg99net1.jpg?200}} \\ {{wiki:tg99net1.jpg?200}} \\
 Faktisk oppsett: \\ Faktisk oppsett: \\
 {{wiki:tegningnett.jpg?200}} \\ {{wiki:tegningnett.jpg?200}} \\
 +//(c) Merete Asak// \\
 +
  
-===== Plassering av corebokser i hallen ===== 
-Core 1: Rad 9/10 \\ 
-Core 3: Rad 47/48 \\ 
-\\ 
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
  
-**Kapasitet**: 35 Mbit med lokal proxy.\\+**Kapasitet**: 35 Mbitlokal web-proxy.\\
 **Leverandør**: Telenor \\ **Leverandør**: Telenor \\
  
 \\ \\
 [[1998|< 1998]] | [[2000|2000 >]] [[1998|< 1998]] | [[2000|2000 >]]
1999.1368088865.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)