User Tools

Site Tools


1999

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
1999 [2014/05/08 14:24]
wayshot [Generelt]
1999 [2016/05/27 08:12] (current)
wayshot [Nettverkskart]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 1999 ====== ====== The Gathering 1999 ======
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://www.gathering.org|gathering.org]], [[http://pr0n.sesse.net|Sesses bildearkiv]] og [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]] 
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
-Kapasitet 4300 deltakere. Første år med Cisco-utstyr. Ikke lenger flatt nett, men routede subnet ned til hver bordswitch. Collapsed core med tre bokser på gulvet og en i NOC.+Første år med Cisco-utstyr og switchporter til hver deltaker. Ikke lenger flatt nett, men routede subnet ned til hver bordswitch. Collapsed core med tre bokser på gulvet og en i NOC. Dette året var det første med helt knirkefritt og kjapt nettverk.
   * **Aksess**: 10Mb via Cisco Catalyst 1900/2900-serie. 100Mbit FD uplink.   * **Aksess**: 10Mb via Cisco Catalyst 1900/2900-serie. 100Mbit FD uplink.
-  * **Core**: 3 stk Cisco Catalyst 5513 med RSM. +  * **Core**: 3 stk Cisco Catalyst 5500 med RSM. 
-  * **NOC**: Cisco Catalyst 5513 med RSM.+  * **NOC**: Cisco Catalyst 5500 med RSM.
   * **GW**: Cisco 7206.   * **GW**: Cisco 7206.
  
 +[[1999:pics|Bilder]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
 Forhåndsplanlagt oppsett: \\ Forhåndsplanlagt oppsett: \\
Line 16: Line 15:
 Faktisk oppsett: \\ Faktisk oppsett: \\
 {{wiki:tegningnett.jpg?200}} \\ {{wiki:tegningnett.jpg?200}} \\
 +//(c) Merete Asak// \\
  
  
1999.1399551859.txt.gz · Last modified: 2014/05/08 14:24 by wayshot