User Tools

Site Tools


2001

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
2001 [2013/05/09 20:09]
wayshot created
2001 [2016/05/21 16:09] (current)
wayshot [Utstyr]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2001 - A Cyberspace Odyssey ====== ====== The Gathering 2001 - A Cyberspace Odyssey ======
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://pr0n.sesse.net|Sesses bildearkiv]] og [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]] 
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
 Første år med 100Mbit til brukerne. Corenett sponset av Nortel, tre-lags nettverksmodell. Første år med 100Mbit til brukerne. Corenett sponset av Nortel, tre-lags nettverksmodell.
-  * **Aksess**: 10/100Mbit via ca 190 stk [[Focus|24-ports Focus-switcher]]. 100Mbit FD uplink til distroer+ 
-  * **Distribusjon**: 6 stk Nortel Passport 1200/1100B (aka Bay Networks Accelar 1200). 1200 for deltakere og en 1200/en 1100B for crew/game/vision/info/etc. Gigabit-uplink til core. +===== Utstyr ===== 
-  * **Core**: Nortel Passport 8010 i ren layer 2.+  * **Aksess**: 10/100Mbit via [[Focus|Focus-switcher]]. 100Mbit FD uplink. 
 +  * **Distribusjon og baknett**: 6 stk Nortel Passport 1200/1100B (aka Bay Networks Accelar 1200). 1200 for deltakere/VIP/crew og en 1100B for baknett. Gigabit-uplink til core. 
 +  * **Core**: Nortel Passport 8010.
   * **NOC**: Nortel Passport 1200.   * **NOC**: Nortel Passport 1200.
-  * **Routing-protokoll**: Ingen (statisk routing).  
- 
-===== Plassering av distro-/corebokser i hallen ===== 
-Dist1: Rad 7/8 \\ 
-Dist2: Rad 21/22\\ 
-Dist3: Rad 35/36\\ 
-Dist4: Rad 51/52 \\ 
  
 +[[2001:details|Detaljer og bilder]]
  
  
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
  
-**Kapasitet**: 50 Mbps. \\+**Kapasitet**: 50 Mbps, lokal web-proxy. \\
 **Leverandør**: Telenor. \\ **Leverandør**: Telenor. \\
-**IPv4-range**: 146.172.64.0/18  \\+[[intarwebz#2001|Detaljer]] 
  
 +[[2000|< 2000]] | [[2002|2002 >]]
2001.1368122940.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)