User Tools

Site Tools


2003

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2003 [2016/04/19 21:30]
wayshot [Generelt]
2003 [2021/03/06 16:30]
asle [Utstyr]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2003 - Reloaded ====== ====== The Gathering 2003 - Reloaded ======
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://www.gathering.org|gathering.org]] og [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]] 
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
-Deltakerplasser krympet til 80x60 cm fra i år - og kapasitet utvidet fra 4300 til 5200. Fire switcher pr rad. Core-nett sponset av Extreme Networks. Meget stabilt og kjapt nettverk i følge deltakere.\\+Deltakerplasser krympet til 80x60 cm fra i år - og kapasitet utvidet fra 4300 til 5200. Core-nett sponset av Extreme Networks. Meget stabilt og kjapt nettverk i følge deltakere.\\
 For å unngå problem med falske DHCP-servere skulle alle deltakere få faste IP-adresser i stedet. Dette fungerte ikke etter hensikten, og DHCP ble likevel implementert. For å unngå problem med falske DHCP-servere skulle alle deltakere få faste IP-adresser i stedet. Dette fungerte ikke etter hensikten, og DHCP ble likevel implementert.
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
   * **Aksess**: 10/100Mbit via [[Focus|Focus-switcher]]. 100Mbit FD uplink.    * **Aksess**: 10/100Mbit via [[Focus|Focus-switcher]]. 100Mbit FD uplink. 
-  * **Distro og baknett**: stk Extreme Networks Summit 48si. 2x Gbit-uplink. +  * **Distro**: stk Extreme Networks Summit 48 og 48si. Gbit-uplink. 
   * **Core**: Extreme Networks Black Diamond 6808.   * **Core**: Extreme Networks Black Diamond 6808.
- 
  
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
2003.txt · Last modified: 2021/03/06 16:30 by asle