User Tools

Site Tools


2003

This is an old revision of the document!


The Gathering 2003 - Reloaded

Kilder

Generelt

Deltakerplasser krympet til 80×60 cm fra i år - og kapasitet utvidet fra 4300 til 5200. Core-nett sponset av Extreme Networks. Meget stabilt og kjapt nettverk i følge deltakere.
For å unngå problem med falske DHCP-servere skulle alle deltakere få faste IP-adresser i stedet. Dette fungerte ikke etter hensikten, og DHCP ble likevel implementert.

  • Aksess: 10/100Mbit via 277 stk Focus-switcher. 100Mbit FD uplink til distro.
  • Distro: 8 stk Extreme Networks Summit 48. Dobbel Gbit-uplink til core.
  • Core: Extreme Networks Black Diamond 6808.

Internettilkobling

Kapasitet: 1 Gbps.
Leverandør: Banetele/TeliaSonera.
IPv4-range: 194.0.0.0/16

< 2002 | 2004 >

2003.1368524407.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)