User Tools

Site Tools


2005

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2005 [2014/05/02 10:44]
wayshot [Utstyr]
2005 [2016/05/21 19:47] (current)
wayshot [Nettverkskart]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2005 - We Are The Robots ====== ====== The Gathering 2005 - We Are The Robots ======
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://gallery.fnutt.net|iors bildearkiv]], [[http://gallery.slappfisk.net|Slappfisks bildearkiv]] og [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]] 
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
-Core-nett stort sett fra Extreme Networks. Det var opprinnelig tenkt å kjøre full mesh der alle distroer var koblet seg i mellom samt både til NOC og core, men endte opp med trøbbel og påfølgende rekonfig onsdag kveld/natt. Uplinker ble redusert og distroer ble endret fra L3- til L2-modus. Core/NOC tok seg av routing.+Core-nett stort sett fra Extreme Networks. Det var opprinnelig tenkt å kjøre full mesh der alle distroer var koblet seg i mellom samt både til NOC og core, men endte opp med trøbbel og påfølgende rekonfig natt til torsdagDistroswitchene ble endret til L2-modus og core/NOC tok seg av routing. Uplinker ble redusert til kun å gå til enten core eller NOC.
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
   * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. 100Mbit- eller Gbit-uplink. Uplinkporter strupet til 200 Mbps.   * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. 100Mbit- eller Gbit-uplink. Uplinkporter strupet til 200 Mbps.
-  * **Distro**: 4 stk Extreme Networks Summit 400-48T, layer 2-modus. 2x eller 3x Gbit-uplink.+  * **Distro**: 4 stk Extreme Networks Summit 400-48T. 2x eller 3x Gbit-uplink.
    * **Core**: Extreme Networks Black Diamond 6808.    * **Core**: Extreme Networks Black Diamond 6808.
   * **NOC**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]].   * **NOC**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]].
Line 15: Line 13:
   * **Baknett**: Extreme Networks Summit 48i og 400-48t.   * **Baknett**: Extreme Networks Summit 48i og 400-48t.
  
-[[2005:details|Distro/core-detaljer]]+[[2005:details|Detaljer og bilder]]
 \\ \\
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
-Nettverkskart laget av undertegnede etter tråling av nettkonfig: \\ +Nettverkskart laget av undertegnede, basert på slik det ble etter rekonfig og omkoblinger: \\ 
-{{2005:2005net.png?200}} \\+{{2005:2005net_2.0.png?200}} \\
 \\ \\
 Nettverkskart fra offisielt hold, ikke helt korrekt: \\ Nettverkskart fra offisielt hold, ikke helt korrekt: \\
2005.1399020275.txt.gz · Last modified: 2014/05/02 10:44 by wayshot