User Tools

Site Tools


2005

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2005 [2016/05/20 11:11]
wayshot [Generelt]
2005 [2016/05/21 19:47] (current)
wayshot [Nettverkskart]
Line 3: Line 3:
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
-Core-nett stort sett fra Extreme Networks. Det var opprinnelig tenkt å kjøre full mesh der alle distroer var koblet seg i mellom samt både til NOC og core, men endte opp med trøbbel og påfølgende rekonfig natt til torsdag. Distroswitchene ble endret til L2-modus og core/NOC tok seg av routing. Etter hvert ble også distroenes uplinker redusert til kun å gå til enten core eller NOC.+Core-nett stort sett fra Extreme Networks. Det var opprinnelig tenkt å kjøre full mesh der alle distroer var koblet seg i mellom samt både til NOC og core, men endte opp med trøbbel og påfølgende rekonfig natt til torsdag. Distroswitchene ble endret til L2-modus og core/NOC tok seg av routing. Uplinker ble redusert til kun å gå til enten core eller NOC.
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
   * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. 100Mbit- eller Gbit-uplink. Uplinkporter strupet til 200 Mbps.   * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. 100Mbit- eller Gbit-uplink. Uplinkporter strupet til 200 Mbps.
Line 16: Line 16:
 \\ \\
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
-Nettverkskart laget av undertegnede etter tråling av nettkonfig: \\ +Nettverkskart laget av undertegnede, basert på slik det ble etter rekonfig og omkoblinger: \\ 
-{{2005:2005net.png?200}} \\+{{2005:2005net_2.0.png?200}} \\
 \\ \\
 Nettverkskart fra offisielt hold, ikke helt korrekt: \\ Nettverkskart fra offisielt hold, ikke helt korrekt: \\
2005.1463735504.txt.gz · Last modified: 2016/05/20 11:11 by wayshot