User Tools

Site Tools


2006

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2006 [2013/06/02 15:56]
wayshot [Generelt]
2006 [2016/05/06 23:18] (current)
wayshot [Utstyr]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto ====== ====== The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto ======
  
-===== Kilder ===== +
-[[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]] og [[http://gallery.fnutt.net|iors]], [[http://gallery.slappfisk.net|Slappfisks]] og [[http://pr0n.sesse.net|Sesses]] bildearkiv +
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
 Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som [[2005]], men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, nettet ble da redesignet og disse ble brukt til distroer med L3/routing. Deltakerne var meget fornøyde med nettet i år. Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som [[2005]], men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, nettet ble da redesignet og disse ble brukt til distroer med L3/routing. Deltakerne var meget fornøyde med nettet i år.
Line 12: Line 11:
   * **Tele**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]].   * **Tele**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]].
   * **Baknett**: Cisco Catalyst 3560G og 3750.   * **Baknett**: Cisco Catalyst 3560G og 3750.
-  * **Routing-protokoll**: OSPF. 
  
-[[2006:details|Distro/core-detaljer]]+ 
 +[[2006:details|Detaljer og bilder]]
 \\ \\
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
2006.1370181385.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)