User Tools

Site Tools


2006

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2006 [2013/05/12 21:44]
wayshot [Generelt]
2006 [2016/05/06 23:18] (current)
wayshot [Utstyr]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto ====== ====== The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto ======
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://gallery.fnutt.net|iors bildearkiv]], [[http://gallery.slappfisk.net|Slappfisks bildearkiv]] og [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]] 
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
-Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som [[2005]], men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, og disse ble brukt til distroer med L3-switching. Deltakerne var meget fornøyde med nettet i år.+Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som [[2005]], men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, nettet ble da redesignet og disse ble brukt til distroer med L3/routing. Deltakerne var meget fornøyde med nettet i år. 
 +===== Utstyr =====
   * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink, porter strupet til 200 Mbps.   * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink, porter strupet til 200 Mbps.
   * **Distro**: 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3750G og 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Sistnevnte med 8x Gbit-uplink til core, resten 4x uplink.   * **Distro**: 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3750G og 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Sistnevnte med 8x Gbit-uplink til core, resten 4x uplink.
-   * **Core**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]] med Sup720-3BXL+   * **Core**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]].
   * **NOC**: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack.   * **NOC**: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack.
-  * **Tele**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]] med Sup2-MSFC2+  * **Tele**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]]. 
-  * **Baknett**: Cisco Catalyst 3560G m.m. +  * **Baknett**: Cisco Catalyst 3560G og 3750.
-  * **Routing-protokoll**: OSPF.+
  
-[[2006:details|Distro/core-detaljer]]+ 
 +[[2006:details|Detaljer og bilder]]
 \\ \\
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
 Offisielt kart slik det endte opp: \\ Offisielt kart slik det endte opp: \\
-{{2006:tg06-2-FINAL.png?200}} \\+{{wiki:tg06-2-FINAL.png?200}} \\
 \\ \\
 Offisielt kart av opprinnelig plan: \\ Offisielt kart av opprinnelig plan: \\
-{{2006:tg06-1c-public.png?200}} \\+{{wiki:tg06-1c-public.png?200}} \\
 \\ \\
  
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
  
-**Kapasitet**: 1 Gbps, økt til 1,5 Gbps under partyet. \\+**Kapasitet**: 1 Gbps, økt til 1,5 Gbps underveis. \\
 **Leverandør**: Banetele. \\ **Leverandør**: Banetele. \\
-**IPv4-range**: 194.0.0.0/16  \\ +[[intarwebz#2006|Detaljer]] 
-**Oppsett på GW**: \\+
  
 [[2005|< 2005]] | [[2007|2007 >]] [[2005|< 2005]] | [[2007|2007 >]]
2006.1368387872.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)