User Tools

Site Tools


2012

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2012 [2014/04/14 14:31]
wayshot [Generelt]
2012 [2016/05/06 23:20]
wayshot [Utstyr]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2012 - At The End Of The Universe ====== ====== The Gathering 2012 - At The End Of The Universe ======
  
-===== Kilder ===== +
-Info direkte fra TG12 Tech:Net, [[http://technet.gathering.org|Tech:Net-bloggen]] og [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]]+
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
 Altibox slo på stortromma igjen og satset på dobling av nettkapasiteten i forhold til i fjor - til 200 Gbps. Cisco Nexus-switcher debuterte i core i år - noe som bl.a. medførte enkelte DHCP-problemer på Vista RTM-maskiner i starten og at MBD ikke fungerte. Altibox slo på stortromma igjen og satset på dobling av nettkapasiteten i forhold til i fjor - til 200 Gbps. Cisco Nexus-switcher debuterte i core i år - noe som bl.a. medførte enkelte DHCP-problemer på Vista RTM-maskiner i starten og at MBD ikke fungerte.
Line 12: Line 11:
   * **Baknett**: Cisco Catalyst 4948E m.m.   * **Baknett**: Cisco Catalyst 4948E m.m.
  
-[[2012:details|Core-detaljer]]+[[2012:details|Detaljer og bilder]]
  
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
2012.txt · Last modified: 2016/05/06 23:20 by wayshot