User Tools

Site Tools


2013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
2013 [2014/04/11 13:12]
wayshot [Generelt]
2013 [2015/04/07 06:29]
wayshot [Utstyr]
Line 6: Line 6:
 Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. Ikke noe rekordforsøk eller overkill på nettlinja i år, men mer realistisk kapasitet. Noe ustabil nettforbindelse første dag pga problem med en supervisor i TeleGW. Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. Ikke noe rekordforsøk eller overkill på nettlinja i år, men mer realistisk kapasitet. Noe ustabil nettforbindelse første dag pga problem med en supervisor i TeleGW.
  
-  * **Aksess**: Gbit via [[dgs-3100-48|D-Link]]-switcher. 3x Gbit-uplink. +===== Utstyr ===== 
-  * **Distribusjon**: 5 stk Cisco Catalyst 4507+R. 4x 10Gbit-uplink.+  * **Aksess**: Gbit via [[dgs-3100-48|D-Link]]-switcher. 3x Gbit-uplink. Trådløst aksesspunkt ved hver switch
 +  * **Distribusjon**: 5 stk Cisco Catalyst 4507R+E. 4x 10Gbit-uplink.
   * **Core**: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSS; layer 2-modus.   * **Core**: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSS; layer 2-modus.
   * **NocGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6506]].   * **NocGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6506]].
2013.txt · Last modified: 2016/05/06 23:20 by wayshot