User Tools

Site Tools


2013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2013 [2015/04/07 04:29]
wayshot [Utstyr]
2013 [2016/05/06 21:20]
wayshot [Utstyr]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2013 - Singularity ====== ====== The Gathering 2013 - Singularity ======
  
-===== Kilder ===== +
-[[http://technet.gathering.org|Tech:Net-bloggen]] og [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]]+
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
 Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. Ikke noe rekordforsøk eller overkill på nettlinja i år, men mer realistisk kapasitet. Noe ustabil nettforbindelse første dag pga problem med en supervisor i TeleGW. Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. Ikke noe rekordforsøk eller overkill på nettlinja i år, men mer realistisk kapasitet. Noe ustabil nettforbindelse første dag pga problem med en supervisor i TeleGW.
Line 15: Line 14:
  
  
-[[2013:details|Distro-/core-detaljer]]+[[2013:details|Detaljer og bilder]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
 Offisielt nettverkskart: \\ Offisielt nettverkskart: \\
2013.txt · Last modified: 2016/05/06 21:20 by wayshot