User Tools

Site Tools


2015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2015 [2015/04/16 13:38]
wayshot [Kilder]
2015 [2016/05/08 23:12] (current)
wayshot [Nettverkskart]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2015 - The Future is Back ====== ====== The Gathering 2015 - The Future is Back ======
-===== Kilder ===== +
-[[http://technet.gathering.org|Tech:Net-bloggen]] og [[https://github.com/tech-server/tgmanage|Tech:Servers GitHub-repository]]+
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
  
-Etter ni år med Cisco i corenettet har Tech-crewene gjort helomvending og gått for utstyr fra Juniper i både aksess, distribusjon og core. Trådløst utstyr fra Meru Networks.+Etter ni år med Cisco i corenettet har Tech-crewene gjort helomvending og gått for nyinnkjøpt utstyr fra Juniper i både aksess, distribusjon og core. Trådløst utstyr fra Meru Networks
 +Oppsettet er tilsvarende fjoråret, men nå med 8 distroer.
  
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
-  * **Aksess**: Gbit via Juniper EX2200-48T-4G, 3x Gbit-uplinks. Trådløst aksesspunkt ved hver switch. +  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. Trådløst aksesspunkt ved hver switch. 
-  * **Distribusjon**: 32 stk Juniper EX3300-48P, 8 stack med 4 i hver. 2x 10Gbit-uplinks, kan utvides ved behov.+  * **Distribusjon**: 8 stack med 4x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
   * **Core**: 2 stk Juniper QFX5100-48S.   * **Core**: 2 stk Juniper QFX5100-48S.
   * **NOC**:  2 stk Juniper QFX5100-48S og 2 stk Juniper EX4300-24T i stack.   * **NOC**:  2 stk Juniper QFX5100-48S og 2 stk Juniper EX4300-24T i stack.
-  * **Tele**: stk Juniper EX4300-24T i stack.+  * **Tele**: stk Juniper EX4300-24T i stack.
   * **Baknett**: Juniper EX3300-48P.   * **Baknett**: Juniper EX3300-48P.
  
-[[2015:details|Distro/core-detaljer]]+[[2015:details|Detaljer og bilder]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
  
-Foreløpig nettverkskart pr 26.03.2015:+Tidlig versjon av offisielt nettverkskart:
  
 {{2015:tg15design.png?200}} {{2015:tg15design.png?200}}
Line 29: Line 29:
  
  
-[[2014|< 2014]]+[[2014|< 2014]] | [[2016|2016 >]]
2015.1429184280.txt.gz · Last modified: 2015/04/16 13:38 by wayshot