User Tools

Site Tools


2016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2016 [2016/03/27 15:56]
wayshot [Utstyr]
2016 [2017/04/13 12:12] (current)
asle [Internettilkobling]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2016 - Switched On ====== ====== The Gathering 2016 - Switched On ======
  
-===== Kilder ===== 
- 
-[[https://github.com/tech-server/|Tech:Servers GitHub-repository]],  [[http://bilder.jocke.no/#!/the_gathering_2016|Jockes bildearkiv]] og [[http://nlogic.no/article-view/36-4-aktuelt/siste-nyheter/336-nlogic-introduserer-qfx10000-serien-for-første-gang-i-norge|artikkel fra nLogic]] 
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
  
-Lite info fra offisielt hold om årets nettverk. Det ser ut til at Juniper- og Meru-utstyret vil bli brukt i noenlunde samme konfigurasjon som i fjor. Telenor er leverandør av nettlinje i år. \\+Lite info fra offisielt hold om årets nettverk. I følge netconfig og bilder ble Juniper- og Meru-utstyret brukt i noenlunde samme konfigurasjon som i fjor. Telenor var leverandør av nettlinje i år. \\
 \\ \\
-nLogic brukte TG til å introdusere siste skrik innen switcher: Juniper QFX10002-72Q. To slike ble satt i serverrackene på Tech-standen, men det ser ikke ut til at disse ble brukt. +nLogic brukte TG til å introdusere siste skrik innen switcher: Juniper QFX10002-72Q. To slike ble satt i serverrackene på Tech-standen, men de stod der kun til utstilling og det var tilsynelatende ingenting tilkoblet.
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
-  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. +  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. Meru-aksesspunkter på stolper ved bord-endene
-  * **Distribusjon**: stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.+  * **Distribusjon**: stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
   * **Core**: 2 stk Juniper QFX5100-48S.   * **Core**: 2 stk Juniper QFX5100-48S.
 +  * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S.
 +  * **Noc**: 3 stk Juniper EX4300-24T.
 +  * **Tele**: 2 stk Juniper QFX5100-48S.
 +  * **Baknett**: Juniper EX3300-48P.
    
 [[2016:details|Detaljer]] [[2016:details|Detaljer]]
 +===== Nettverkskart =====
 +
 +Nettverkskart laget av undertegnede:\\
 +{{:2016:2016net.png?200|}}
 +
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
  
Line 25: Line 30:
  
  
-[[2015|< 2015]] +[[2015|< 2015]] | [[2017|2017 >]]
  
  
2016.1459086981.txt.gz · Last modified: 2016/03/27 15:56 by wayshot