User Tools

Site Tools


2017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
2017 [2020/11/19 12:58] – [Internettilkobling] asle2017 [2021/03/13 17:34] (current) – [Generelt] asle
Line 2: Line 2:
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
  
-Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, men nå med trådløst utstyr fra Fortinet. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016. Denne gangen ble alle baknettswitcher satt opp som ett virtuelt chassis for forenkling av oppsett og utrulling av kantswitcher. \\+Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, men nå med trådløst utstyr fra Fortinet. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016. Denne gangen ble alle baknettswitcher satt opp som ett virtuelt chassis for forenkling av oppsett og utrulling av kantswitcher.\\ 
 + 
 +Nytt av året var to-deling av nettlinja for å redusere DDoS-følger. 40 Gbps for deltakere, 10 Gbps for crew, streams og nettverksfunksjoner.\\
 \\ \\
 Litt "hikke" i begynnelsen pga kantswitcher som ikke lastet konfig, distroswitcher som kræsjet og LACP-issues. Var også noen tilfeller av coredump på TeleFW. Litt "hikke" i begynnelsen pga kantswitcher som ikke lastet konfig, distroswitcher som kræsjet og LACP-issues. Var også noen tilfeller av coredump på TeleFW.
2017.txt · Last modified: 2021/03/13 17:34 by asle