User Tools

Site Tools


2017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
2017 [2017/04/13 12:17]
asle created
2017 [2020/11/19 13:58]
asle [Internettilkobling]
Line 1: Line 1:
-====== The Gathering 2017 - #SECRETS ====== +====== The Gathering 2017 - #secrets ======
- +
-WORK IN PROGRESS! +
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
  
-Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016. +Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, men nå med trådløst utstyr fra Fortinet. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016. Denne gangen ble alle baknettswitcher satt opp som ett virtuelt chassis for forenkling av oppsett og utrulling av kantswitcher. \\ 
 +\\ 
 +Litt "hikke" i begynnelsen pga kantswitcher som ikke lastet konfig, distroswitcher som kræsjet og LACP-issues. Var også noen tilfeller av coredump på TeleFW.
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
-  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. +  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. Fortinet FAP-U421EV aksesspunkter, plassert ved annenhver bordswitch og endestolpe.
   * **Distribusjon**: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.   * **Distribusjon**: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
-   +  * **Core**: 2 stk Juniper QFX5100-48S. 
- +  * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S, to i hvert rack. 
 +  * **Tele**: 2 stk Juniper QFX5100-48S. 
 +  * **FW**: Juniper SRX5800. 
 +  * **Baknett**: Juniper EX4300. 
 + 
 +[[2017:details|Detaljer]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
  
 +Offisielt nettverkskart: \\ 
 +{{:2017:tg17-design.png?200|}}
  
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
  
- +**Kapasitet**: 40 + 10 Gb/s.\\ 
-[[2016|< 2016]] +**Leverandør**: Telenor.\\ 
 +[[intarwebz#2018|Detaljer]] \\ 
 +\\ 
 +[[2016|< 2016]] | [[2018|2018 >]]
  
  
2017.txt · Last modified: 2021/03/13 18:34 by asle