User Tools

Site Tools


2017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
2017 [2017/04/13 12:17]
asle created
2017 [2021/03/13 18:34]
asle [Generelt]
Line 1: Line 1:
-====== The Gathering 2017 - #SECRETS ====== +====== The Gathering 2017 - #secrets ======
- +
-WORK IN PROGRESS! +
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
  
-Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016.+Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, men nå med trådløst utstyr fra Fortinet. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016. Denne gangen ble alle baknettswitcher satt opp som ett virtuelt chassis for forenkling av oppsett og utrulling av kantswitcher.\\
  
 +Nytt av året var to-deling av nettlinja for å redusere DDoS-følger. 40 Gbps for deltakere, 10 Gbps for crew, streams og nettverksfunksjoner.\\
 +\\
 +Litt "hikke" i begynnelsen pga kantswitcher som ikke lastet konfig, distroswitcher som kræsjet og LACP-issues. Var også noen tilfeller av coredump på TeleFW.
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
-  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. +  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. Fortinet FAP-U421EV aksesspunkter, plassert ved annenhver bordswitch og endestolpe.
   * **Distribusjon**: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.   * **Distribusjon**: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
-   +  * **Core**: 2 stk Juniper QFX5100-48S. 
- +  * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S, to i hvert rack. 
 +  * **Tele**: 2 stk Juniper QFX5100-48S. 
 +  * **FW**: Juniper SRX5800. 
 +  * **Baknett**: Juniper EX4300. 
 + 
 +[[2017:details|Detaljer]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
  
 +Offisielt nettverkskart: \\ 
 +{{:2017:tg17-design.png?200|}}
  
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
  
- +**Kapasitet**: 40 + 10 Gb/s.\\ 
-[[2016|< 2016]] +**Leverandør**: Telenor.\\ 
 +[[intarwebz#2018|Detaljer]] \\ 
 +\\ 
 +[[2016|< 2016]] | [[2018|2018 >]]
  
  
2017.txt · Last modified: 2021/03/13 18:34 by asle