User Tools

Site Tools


2017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
2017 [2017/04/18 08:15] – [Generelt] asle2017 [2019/05/12 12:04] – [Internettilkobling] tgnettgjest
Line 1: Line 1:
-====== The Gathering 2017 - #Secrets ====== +====== The Gathering 2017 - #secrets ======
- +
-WORK IN PROGRESS! +
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
  
-Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016. Denne gangen ble alle baknettswitcher satt opp som ett virtuelt chassis for forenkling av oppsett og utrulling av kantswitcher. \\+Stort sett samme oppsett som i 2015 og 2016 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, men nå med trådløst utstyr fra Fortinet. Flere trådløspunkter i år i forhold til 2016. Denne gangen ble alle baknettswitcher satt opp som ett virtuelt chassis for forenkling av oppsett og utrulling av kantswitcher. \\
 \\ \\
-Noe "hikke" i begynnelsen pga kantswitcher som ikke lastet konfig, distroswitcher som kræsjet og LACP-issues.+Litt "hikke" i begynnelsen pga kantswitcher som ikke lastet konfig, distroswitcher som kræsjet og LACP-issues. Var også noen tilfeller av coredump på TeleFW.
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
   * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. Fortinet FAP-U421EV aksesspunkter, plassert ved annenhver bordswitch og endestolpe.   * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. Fortinet FAP-U421EV aksesspunkter, plassert ved annenhver bordswitch og endestolpe.
Line 17: Line 14:
   * **Baknett**: Juniper EX4300.   * **Baknett**: Juniper EX4300.
  
 +[[2017:details|Detaljer]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
  
Line 29: Line 26:
 [[intarwebz#2017|Detaljer]] \\ [[intarwebz#2017|Detaljer]] \\
 \\ \\
-[[2016|< 2016]] +[[2017|< 2017]] | [[2018|2018 >]]
  
  
2017.txt · Last modified: 2021/03/13 17:34 by asle