User Tools

Site Tools


2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
2018 [2018/04/03 17:04] – [Utstyr] tgnettgjest2018 [2019/03/04 09:38] asle
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2018 - Social Reality ====== ====== The Gathering 2018 - Social Reality ======
-===== Generelt ===== 
  
-(**Work in progess!**)+Bidragsyter: Simen Linderud (Tech:Net) 
 + 
 +===== Generelt =====
  
  
-Stort sett samme oppsett som i 2015, 2016, 2017 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, og med Fortinet FW og trådløst. Reduserte antall APer til yyy. Denne gangen ble alle baknettswitcher satt opp som ett virtuelt chassis for forenkling av oppsett og utrulling av kantswitcher. \\+Stort sett samme oppsett som i 2015, 2016, 2017 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, og med Fortinet FW og trådløst. Reduserte antall APer til 56 stk på gulvet. Denne gangen ble L3 for deltagernetta terminert på "core" (aka r1.noc) pga historiske problemer med DHCP relay på EX3300. L3 for AP mgmt og kant mgmt ble fortsatt terminert på Distro pga juniper sin ZTP løsning (autoprovisjonering ellers kalt FAP internt/eksternt). \\
 \\ \\
-Litt "hikke" i begynnelsen pga kantswitcher som ikke lastet konfig, distroswitcher som kræsjet og LACP-issuesVar også noen tilfeller av coredump på TeleFW.+\\ 
 +Brannmuren var "on a stickpå "TeleGW" (år het den r1.tele) med innside/utside VRF (og 2x40gbps pr FW pr VRF (?)) for mulighet til å rute forbi FW hvis vi skulle ønske det.\\ 
 +\\ 
 +Ca 16 min nedetid rett etter innslipp pga FWen tryna da den logga all syslog til minne. Ellers ingen nedetid eller problemer.
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
-  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. Fortinet XXXXXX aksesspunkter.+  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. Fortinet FAP-U421EV aksesspunkter.
   * **Distribusjon**: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.   * **Distribusjon**: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
-  * **Core**: 1 stk Juniper MX480. +  * **Core**: 1 stk Juniper MX480-BP3 med en cold spare som sto i stand for utstilling
-  * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S, to i hvert rack. +  * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S i VC. To i hvert rack. 
-  * **Tele**: stk Juniper QFX5100-48S. +  * **Tele**: stk Juniper QFX5100-48S i VC
-  * **FW**: Fortinet 3700D. +  * **FW**: 2stk Fortinet 3700D i active/standby HA
-  * **Baknett aka Ringen**: Juniper EX4300 og 2stk EX4600 som primary/backup RE.+  * **Baknett aka Ringen**: Juniper EX4300 og 2stk EX4600 som primary/backup RE alle i VC.
   * **Trådløs kontroller**: FortiWLC 1000D   * **Trådløs kontroller**: FortiWLC 1000D
  
Line 21: Line 25:
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
  
-#soon +https://i.imgur.com/XpbpsCC.png
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
  
2018.txt · Last modified: 2023/04/06 15:25 by asle