User Tools

Site Tools


2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2018 [2018/04/03 22:07]
tgnettgjest [Generelt]
2018 [2019/05/12 14:03] (current)
tgnettgjest [Utstyr]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2018 - Social Reality ====== ====== The Gathering 2018 - Social Reality ======
-===== Generelt ===== 
  
-(**Work in progess!**)+Bidragsyter: Simen Linderud (Tech:Net) 
 + 
 +===== Generelt =====
  
  
Line 8: Line 9:
 \\ \\
 \\ \\
-Brannmuren var "on a stick" på "TeleGW" (i år het den r1.tele) med innside/utside VRF (og 2x40gbps pr FW pr VRF (?)) for mulighet til å rute forbi FW hvis vi skulle ønske det.\\+Brannmuren var "on a stick" på "TeleGW" (i år het den r1.tele) med innside/utside VRF (og 40gbps pr VRF) for mulighet til å rute forbi FW hvis vi skulle ønske det.\\
 \\ \\
 Ca 16 min nedetid rett etter innslipp pga FWen tryna da den logga all syslog til minne. Ellers ingen nedetid eller problemer. Ca 16 min nedetid rett etter innslipp pga FWen tryna da den logga all syslog til minne. Ellers ingen nedetid eller problemer.
Line 16: Line 17:
   * **Core**: 1 stk Juniper MX480-BP3 med en cold spare som sto i stand for utstilling.   * **Core**: 1 stk Juniper MX480-BP3 med en cold spare som sto i stand for utstilling.
   * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S i VC. To i hvert rack.   * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S i VC. To i hvert rack.
-  * **Tele**: stk Juniper QFX5100-48S.+  * **Tele**: stk Juniper QFX5100-48S i VC.
   * **FW**: 2stk Fortinet 3700D i active/standby HA.   * **FW**: 2stk Fortinet 3700D i active/standby HA.
   * **Baknett aka Ringen**: Juniper EX4300 og 2stk EX4600 som primary/backup RE alle i VC.   * **Baknett aka Ringen**: Juniper EX4300 og 2stk EX4600 som primary/backup RE alle i VC.
   * **Trådløs kontroller**: FortiWLC 1000D   * **Trådløs kontroller**: FortiWLC 1000D
  
-[[2017:details|Detaljer]]+[[2018:details|Detaljer]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
  
Line 33: Line 34:
  
  
-[[2017|< 2017]]+[[2017|< 2017]] | [[2019|2019 >]]
  
  
2018.1522786033.txt.gz · Last modified: 2018/04/03 22:07 by tgnettgjest