User Tools

Site Tools


2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2018 [2019/04/02 14:34]
asle [Internettilkobling]
2018 [2019/05/12 14:03] (current)
tgnettgjest [Utstyr]
Line 9: Line 9:
 \\ \\
 \\ \\
-Brannmuren var "on a stick" på "TeleGW" (i år het den r1.tele) med innside/utside VRF (og 2x40gbps pr FW pr VRF (?)) for mulighet til å rute forbi FW hvis vi skulle ønske det.\\+Brannmuren var "on a stick" på "TeleGW" (i år het den r1.tele) med innside/utside VRF (og 40gbps pr VRF) for mulighet til å rute forbi FW hvis vi skulle ønske det.\\
 \\ \\
 Ca 16 min nedetid rett etter innslipp pga FWen tryna da den logga all syslog til minne. Ellers ingen nedetid eller problemer. Ca 16 min nedetid rett etter innslipp pga FWen tryna da den logga all syslog til minne. Ellers ingen nedetid eller problemer.
Line 22: Line 22:
   * **Trådløs kontroller**: FortiWLC 1000D   * **Trådløs kontroller**: FortiWLC 1000D
  
-[[2017:details|Detaljer]]+[[2018:details|Detaljer]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
  
2018.1554208457.txt.gz · Last modified: 2019/04/02 14:34 by asle