User Tools

Site Tools


2019

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
2019 [2019/04/02 14:33]
asle created
2019 [2020/11/19 13:56] (current)
asle [Nettverkskart]
Line 2: Line 2:
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
  
-WORK IN PROGRESS! \\ +Så og si samme oppsett som [[2018|fjoråret]]. Eneste forskjell er en switch ekstra i baknett-ringen for å få nok porter i NOC-området.
- +
-Så og si samme oppsett som [[2018|fjoråret ]]. Eneste forskjell er at det er en switch ekstra i baknett-ringen for å få nok porter i NOC-området.+
  
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
-  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. +  * **Aksess**: Gbit via [[ex2200|Juniper EX2200-48T-4G]], 3x Gbit-uplinks. Fortinet-aksesspunkter.
   * **Distribusjon**: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.   * **Distribusjon**: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
-  * **Core (NOC)**: Juniper MX480. +  * **Core (NOC)**: Juniper MX480. 2x 40Gbit uplink
-  * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S. +  * **Stand**: 4 stk Juniper QFX5100-48S i VC
-  * **Tele**: 2 stk Juniper QFX5100-48S. +  * **Tele**: 2 stk Juniper QFX5100-48S i VC. 
-  * **Baknett-ring**: 2x Juniper EX4600, 4x EX4300-24T og 1x EX4300-48T.+  * **FW**: 1stk FortiGate 6501F
 +  * **Baknett-ring**: VC bestående av 2 stk Juniper EX4600, 4 stk EX4300-24T og 1 stk EX4300-48T. 
 +  * **Trådløs kontroller**: 2stk FortiWLC 3000D i active/standby HA
  
 [[2019:details|Detaljer]] [[2019:details|Detaljer]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
  
-[[https://tech.gathering.org/media/tg19-design-5.png|Offisielt nettverkskart]]+[[https://tech.gathering.org/wp-content/uploads/2020/02/tg19-design-5.png|Offisielt nettverkskart]]
  
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
  
 +**Kapasitet**: 40 + 10 Gb/s.\\
 **Leverandør**: Telenor.\\ **Leverandør**: Telenor.\\
 +[[intarwebz#2019|Detaljer]] \\
 +\\
  
 [[2018|< 2018]] [[2018|< 2018]]
2019.1554208404.txt.gz · Last modified: 2019/04/02 14:33 by asle