User Tools

Site Tools


es-3024

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
es-3024 [2013/05/12 13:54]
wayshot
es-3024 [2017/11/17 15:22] (current)
asle
Line 1: Line 1:
 ===== ZyXEL Dimension ES-3024 ===== ===== ZyXEL Dimension ES-3024 =====
  
-{{wiki:es3024.jpg?200}} \\ +
-\\+
 **Eier**: ZyXEL/Assembly \\ **Eier**: ZyXEL/Assembly \\
 **Spec**: 24 porter 10/100 med mulighet til Gbit-uplinkmodul. Management.\\ **Spec**: 24 porter 10/100 med mulighet til Gbit-uplinkmodul. Management.\\
-**I bruk**: 2004 til og med 2009.+**I bruk**: 2005 til og med 2009. Noen var også i bruk i 2004 i tillegg til [[Focus]]-switcher.
es-3024.1368359680.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)