User Tools

Site Tools


focus

This is an old revision of the document!


Focus 24-ports switch

focus1.jpg

focus2.jpg

Modell: Focus 065-7540 (rebrand av Signamax)
Spec: 24 porter 10/100BaseTX, mulighet for 100baseFX uplinkmodul, enkelt management
Eier: KANDU
År i bruk: 2001 t.o.m. 2004

focus.1381139814.txt.gz · Last modified: 2016/06/03 13:37 (external edit)