User Tools

Site Tools


qs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
qs [2016/05/22 17:47] – created wayshotqs [2016/05/23 09:19] – [2004] wayshot
Line 1: Line 1:
 ==== 1996 ==== ==== 1996 ====
-I følge crew.net og sn.no/tg ble coax-segmentene koblet sammen med SysKonnect-switcher. Hvilken type og hvor mange switcher/hvor mange segmenter pr switch? Hvordan var servere/NOC/nettrouter koblet opp og hva slags router og tilkobling ble brukt mot nettet?+  * Coax-segmentene ble koblet sammen med SysKonnect-switcher. Hvilken type og hvor mange switcher/hvor mange segmenter pr switch? 
 +  * Hvordan var servere/NOC/nettrouter koblet opp og hva slags router og tilkobling ble brukt mot nettet?
  
 ==== 1997 ==== ==== 1997 ====
-I følge crew.net var det brukt Accton ES-3008 og ES-3508 som aggregeringsswitcher, fire stk av sistnevnte koblet sammen med coreswitch i NOC. Hvilken coreswitch, hvor mange switcher var det ellers i nettverket og hvordan var nettet koblet opp?+  * Accton ES-3008 og ES-3508 ble brukt som aggregeringsswitcher, fire stk av sistnevnte koblet mot coreswitch i NOC. Hvilken coreswitch, hvor mange switcher var det ellers i nettverket og hvordan var nettet koblet opp?
  
 ==== 1998 ==== ==== 1998 ====
-  * I følge crew.net var antall deltakere 4000, med maksimalt 4500 TP-tilkoblinger på inntil 100 rader. Bilder fra arrangementet viser ca 70 rader med tre huber på hver rad. Ble det satt opp ekstra rader eller ble det supplert med ekstra huber pr rad? +  * Antall deltakere var 4000, med maksimalt 4500 TP-tilkoblinger på inntil 100 rader. Bilder fra arrangementet viser ca 70 rader med tre huber på hver rad. Ble det satt opp ekstra rader eller ble det supplert med ekstra huber pr rad? 
-  * +  * Det ble brukt Accton aggregeringsswitcher av type ES-2527 og ES-3508. Hvor mange switcher, og hvor mange huber tilkoblet hver switch? 
 +  * Etter rekonf på fredag ble det problem med at en switch i NOC restartet hvert 10. sekund og at denne ble byttet ut uten at det løste seg. Hvordan ble dette til slutt løst, og hva var problemkilden/-switchen? 
 + 
 +==== 1999 ==== 
 +  * Hvordan var coreswitchene linket sammen, og hvor/hvordan var info/vision/crew/etc koblet til nettet? 
 +  * Hvilke modeller av aksesswitcher ble brukt, og var noen av dem linket opp mot core med fiber? 
 + 
 + 
 +==== 2000 ==== 
 +  * Hvilke switcher ble brukt i crew-area? 
 + 
 +==== 2001 ==== 
 +  * Coreswitchen har sju Gbit-fiberkoblinger. Fem downlinks til distroswitchene og en uplink til NOC. Hvor går den sjuende? 
 +  * Bilde fra NOC-oppsettet viser flere bokser. Hvilke funksjoner har de øvrige? 
 + 
 + 
 +==== 2002 ==== 
 +  * Nettverkstegninger i NOC viser at hver gulv-core er koblet til NOC-switchen, som bare har to fiberporter installert. Hvordan ble dette løst? 
 +  * Hvilke switcher ble brukt til å koble opp crew, vision, info, AV etc.? 
 + 
 +==== 2003 ==== 
 +  * Hvilke switcher/utstyr ble brukt i NOC, og hvor ble internet-forbindelsen koblet til? 
 +  * Bilder av salen viser tre switcher pr rad, men det er tilsynelatende fire switcher etter DNS/DHCP-konf å dømme. Var det brukt 8-portere på rad-endene? 
 + 
 +==== 2004 ==== 
 +  * Hvordan var nettoppsettet før og etter rekonfig? 
 +  * Hvilke switcher/utstyr ble brukt i NOC, og hvor ble internet-forbindelsen koblet til? 
 +  * Det er 10 fibertilkoblinger på Core3. En går til serverswitchen rett over, minst en går til NOC og seks går til tre distropunkter, hvor går de to siste? 
 +  * På bildene av distropunkt 2 varierer det mellom en og fire tilkoblede TP-kabler på gigabitportene på Procurve 5304xl; hva er grunnen til dette? 
 + 
 +==== 2005 ==== 
qs.txt · Last modified: 2016/05/24 09:49 by wayshot