User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
start [2021/03/04 19:51] – [Innhold] aslestart [2021/10/21 10:30] (current) – [Kilder] asle
Line 42: Line 42:
 [[http://techserver.gathering.org|Tech:Servers side]] - linker til diverse bildearkiv\\ [[http://techserver.gathering.org|Tech:Servers side]] - linker til diverse bildearkiv\\
 [[https://github.com/tech-server/tgmanage|Tech:Servers GitHub-repository]] - nettinfo og konfigfiler fra senere år (2013-)\\ [[https://github.com/tech-server/tgmanage|Tech:Servers GitHub-repository]] - nettinfo og konfigfiler fra senere år (2013-)\\
-Bildegallerier: [[http://pr0n.sesse.net|Sesse]], [[http://gallery.fnutt.net|ior]], [[http://bilder.jocke.no|Jocke]],  +Bildegallerier: [[http://pr0n.sesse.net|Sesse]], <del>[[http://gallery.fnutt.net|ior]]</del>, [[http://bilder.jocke.no|Jocke]],  
-[[http://gallery.slappfisk.net/main.php|Slappfisk]], [[http://www2.iguil.net/gallery/index.php/lanparties/tg|Iguil]] og [[http://bilder.kly.no|Kly]] - bilder av utstyr og oppsett (1999-)\\+<del>[[http://gallery.slappfisk.net/main.php|Slappfisk]]</del><del>[[http://www2.iguil.net/gallery/index.php/lanparties/tg|Iguil]]</del> og [[http://bilder.kly.no|Kly]] - bilder av utstyr og oppsett (1999-)\\
 [[http://archive.org|Internet Archive]] - gamle versjoner av nettsider og ikke lenger aktive nettsider slik som www.crew.net (1996-1999)\\ [[http://archive.org|Internet Archive]] - gamle versjoner av nettsider og ikke lenger aktive nettsider slik som www.crew.net (1996-1999)\\
start.txt · Last modified: 2021/10/21 10:30 by asle