User Tools

Site Tools


1996

This is an old revision of the document!


The Gathering 1996

Generelt

Første TG med nettverk. Ca 1500 enheter på nett totalt, som den gang var verdens største midlertidige nettverk koblet mot Internet. Det kom opp mot 2500 deltakere, så mange fikk dessverre ikke nettilgang da det ikke var flere coax-tilkoblinger igjen på bordene.

  • Aksess: Delt 10Mbit via coax, ca 50 brukere pr segment.
  • Core: SysKonnect-switcher, sammenkoblet med 100Mbit FDDI.

Internettilkobling

Kapasitet: 2 Mbps, lokal web-proxy.
Leverandør: Schibsted Nett.

1997 >

1996.1464332357.txt.gz · Last modified: 2016/05/27 08:59 by wayshot