User Tools

Site Tools


1997

The Gathering 1997

Generelt

Antall enheter på nett totalt var ca 2500. Mer kapasitet i nettet dette året, men gikk likevel tregt pga massevis av broadcast-trafikk fra Windows 95 og Quake. Ett enkelt subnet som dekket hele nettverket.

  • Aksess: Delt 10Mbit via coax, ca 25 brukere pr segment. Koblet mot Accton EH-2041S hub (ca 100 stk totalt).
  • Distribusjon: Accton ES-3008, ca 15-20 stk.
  • Core: 4 stk Accton ES-3508 + en ukjent switch i NOC.

Internettilkobling

Kapasitet: 2 Mbps, lokal web-proxy.
Leverandør: Telenor.

< 1996 | 1998 >

1997.txt · Last modified: 2016/04/26 13:05 by wayshot