User Tools

Site Tools


1997

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
1997 [2013/05/09 10:04]
wayshot [Internettilkobling]
1997 [2016/04/26 15:05]
wayshot [Kilder]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 1997 ====== ====== The Gathering 1997 ======
  
-===== Kilder ===== +
-[[http://www.archive.org|Internet Archive]]s kopi av crew.net samt [[http://www.gathering.org|gathering.org]]+
  
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
 Antall enheter på nett totalt var ca 2500. Mer kapasitet i nettet dette året, men gikk likevel tregt pga massevis av broadcast-trafikk fra Windows 95 og Quake. Ett enkelt subnet som dekket hele nettverket. Antall enheter på nett totalt var ca 2500. Mer kapasitet i nettet dette året, men gikk likevel tregt pga massevis av broadcast-trafikk fra Windows 95 og Quake. Ett enkelt subnet som dekket hele nettverket.
-  * **Aksess**: 10Mbit coax delt med raden. Koblet mot Accton EH-2041S hub (ca 100 stk totalt).+  * **Aksess**: Delt 10Mbit via coax, ca 25 brukere pr segment. Koblet mot Accton EH-2041S hub (ca 100 stk totalt).
   * **Distribusjon**: Accton ES-3008, ca 15-20 stk.   * **Distribusjon**: Accton ES-3008, ca 15-20 stk.
-  * **Core**:  4 stk Accton ES-3508.+  * **Core**:  4 stk Accton ES-3508 + en ukjent switch i NOC.
  
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
Line 16: Line 15:
 **Leverandør**: Telenor. \\ **Leverandør**: Telenor. \\
 \\ \\
-[[1996|< 1996]] | [[1997|1997 >]]+[[1996|< 1996]] | [[1998|1998 >]]
1997.txt · Last modified: 2016/04/26 15:05 by wayshot