User Tools

Site Tools


1997

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
1997 [2013/05/08 18:16]
wayshot created
1997 [2016/04/26 15:05] (current)
wayshot [Kilder]
Line 1: Line 1:
-====== The Gathering 1997 ======+====== The Gathering 1997 ====== 
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://www.archive.org|Internet Archive]]s kopi av crew.net samt [[http://www.gathering.org|gathering.org]] 
  
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
 Antall enheter på nett totalt var ca 2500. Mer kapasitet i nettet dette året, men gikk likevel tregt pga massevis av broadcast-trafikk fra Windows 95 og Quake. Ett enkelt subnet som dekket hele nettverket. Antall enheter på nett totalt var ca 2500. Mer kapasitet i nettet dette året, men gikk likevel tregt pga massevis av broadcast-trafikk fra Windows 95 og Quake. Ett enkelt subnet som dekket hele nettverket.
-  * **Aksess**: 10Mbit coax delt med raden//Koblet mot Accton EH2041S hub//+  * **Aksess**: Delt 10Mbit via coax, ca 25 brukere pr segment. Koblet mot Accton EH-2041S hub (ca 100 stk totalt)
-  * **Distribusjon**: //Accton ES-3008 og ES-3508.// +  * **Distribusjon**: Accton ES-3008, ca 15-20 stk
-  * **Core**: +  * **Core**:  4 stk Accton ES-3508 + en ukjent switch i NOC.
  
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
Line 15: Line 14:
 **Kapasitet**: 2 Mbps, lokal web-proxy. \\ **Kapasitet**: 2 Mbps, lokal web-proxy. \\
 **Leverandør**: Telenor. \\ **Leverandør**: Telenor. \\
 +\\
 +[[1996|< 1996]] | [[1998|1998 >]]
1997.1368029815.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)