User Tools

Site Tools


1997

This is an old revision of the document!


The Gathering 1997

Kilder

Internet Archives kopi av crew.net samt gathering.org

Generelt

Antall enheter på nett totalt var ca 2500. Mer kapasitet i nettet dette året, men gikk likevel tregt pga massevis av broadcast-trafikk fra Windows 95 og Quake. Ett enkelt subnet som dekket hele nettverket.

  • Aksess: 10Mbit coax delt med raden. Koblet mot Accton EH-2041S hub (ca 100 stk totalt).
  • Distribusjon: Accton ES-3008, ca 15-20 stk.
  • Core: 4 stk Accton ES-3508.

Internettilkobling

Kapasitet: 2 Mbps, lokal web-proxy.
Leverandør: Telenor.

< 1996 | [1997|1997 >]]

1997.1368086650.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)