User Tools

Site Tools


2004

This is an old revision of the document!


The Gathering 2004 - Rescue of Fractalus

Kilder

Generelt

Core-nett stort sett fra HP. Litt alternative løsninger ved implementering da enkelte corebokser og interfacemoduler ikke ankom i tide. Cisco som core, diverse HP Procurve som distro og subdistro. Procurve-boksene tålte ikke routing-trafikken og knelte. Etter diverse endring av routingprotokoller m.m. ble nettet rekonfigurert. Procurve-boksene fungerte som rene L2-switcher og Cisco 6509 tok seg av all routing av deltakertrafikk. Dette førte til mettede uplinker mellom distro og core, men fungerende nettverk.

Utstyr

Slik det ble etter rekonf:

  • Aksess: 10/100Mbit via Focus-switcher samt enkelte tilsvarende Signamax- og Zyxel-switcher. 100Mbit FD uplink til distro/core.
  • Distro: 3 stk HP Procurve 5304XL med 2x Gbit-uplink til core. Til hver av disse var det koblet en HP Procurve 2848 med Gbit-uplink til 5304XL. Layer 2-modus.
  • NOC og baknett: HP ProCurve 2848.

Distro/core-detaljer

Internettilkobling

Kapasitet: 1 Gbps.
Leverandør: Banetele.
Detaljer

< 2003 | 2005 >

2004.1399020298.txt.gz · Last modified: 2014/05/02 10:44 by wayshot