User Tools

Site Tools


intarwebz

Detaljer om Internettilkobling

2000

IPv4-range: 148.122.0.0/16
Lokal routingprotokoll: EIGRP.
Oppsett: 35 Mbit ATM-forbindelse ut fra tg00-gw. Statisk rute ut.

2001

IPv4-range: 146.172.64.0/18
Lokal routingprotokoll: Statisk routing.

2002

IPv4-range: 194.0.0.0/16
Oppsett: 2 x 100Mbit Ethernet fra GW til Nera-boks, over 155 Mbit radiolink og videre til Baneteles nettverk.

2003

IPv4-range: 194.0.0.0/16

2004

IPv4-range: 194.0.0.0/16

2005

IPv4-range: 81.162.0.0/16
Lokal routingprotokoll: RIP.
Oppsett på GW: GbE-forbindelse ut fra Odin/InetGW. Statisk rute ut.

2006

IPv4-range: 194.0.0.0/16
Lokal routingprotokoll: OSPF.
Oppsett: 2x GbE-forbindelser ut fra TeleGW. Statisk rute mot hovedforbindelse, BGP-rute mot tilleggsforbindelse, AS 3307 (for trafikk mot NIX). Begge forbindelser er koblet til BaneTeles lokale Cisco 3550-12G. Denne har to Gbit-fiberlinker ut gjennom en WDM.
Total tilgjengelig båndbredde: 1,5 Gbit.

2007

IPv4-range: 87.76.0.0/16
IPv6-range: 2001:16D8:FFFF::/48. Via SixXS-tunnel fra TeleGW.
Lokal routingprotokoll: OSPF (IPv4 og v6).
Oppsett: 3x GbE-forbindelser (primær 1, primær 2, reserve/sekundær) ut fra TeleGW med hver sin IP på /30-subnet. BGP-rute mot AS 3307. Statisk ruting satt opp slik at reserve-/sekundærforbindelse har høyere metric og kun benyttes om de to primære går ned.
Total tilgjengelig båndbredde: 2 Gbit.

2008

IPv4-range: 81.162.0.0/16
Lokal routingprotokoll: EIGRP.
Oppsett: 4x GbE-forbindelser ut fra TeleGW. Tre hovedlinker, en egen link for prioritert trafikk. Alle på hvert sitt /31-subnet. BGP-rute mot AS 3307. Trafikk til subnet tilhørende online-gameservere rutet over prioritetslink, resten lastbalansert til de tre andre. Fiberlinkene er koblet mot en Transmode TM-301 med muxponder-/WDM-moduler.
Total tilgjengelig båndbredde: 2,9 Gbps over hovedlinkene, 100 Mbps over prioritetslinken.

2009

IPv4-range: 87.76.0.0/16
IPv6-range: 2001:8C0:9804::/48
Lokal routingprotokoll: OSPF (IPv4 og v6).
Oppsett: 6x GbE-forbindelser ut fra TeleGW. Hovedlink med 5x GbE i etherchannel, en egen GbE-link for prioritert trafikk. Hovedlink og prioritetslink på hvert sitt /29-subnet. BGP-rute mot AS 2116. Trafikk til subnet tilhørende online-gameservere rutet over prioritetslink. Fiberlinkene er koblet mot en Transmode TM-301 med muxponder-/WDM-moduler.
Total tilgjengelig båndbredde: 5 Gbps over hovedlinkene, 100 Mbps over prioritetslinken.

2010

IPv4-range: 89.22.0.0/16
IPv6-range: 2001:8c0:9840::/48
Lokal routingprotokoll: EIGRP (IPv4), OSPF (IPv6).
Oppsett: 40Gbps SONET/SDH (OC768) ut fra TeleGW. BGP-rute mot AS 2116.
Total tilgjengelig båndbredde: 30 Gbps.

2011

IPv4-range: 188.0.0.0/17
IPv6-range: 2a01:798:76a::/48
Lokal routingprotokoll: EIGRP (IPv4), OSPF (IPv6).
Oppsett: 100GbE ut fra CoreCRS. 2x 10GbE ut fra TeleGW som backup. Begge linkene koblet mot Altibox' CRS-3 i telematikkrom, og videre via 10x10GbE til Huawei OSN 8800 T32. BGP-ruter mot AS 29695.
Total tilgjengelig båndbredde: 100 Gbps.

2012

IPv4-range: 176.110.0.0/17
IPv6-range: 2a01:798:76a::/48
Lokal routingprotokoll: EIGRP (IPv4), OSPF (IPv6).
Oppsett: 8x 10GbE hver ut fra CoreNGW og CoreSGW, 4x 10GbE ut fra NocGW. 10GbE ut fra TeleGW som backup. Ett /31-subnet fra hver boks. Linkene fra CoreNGW, CoreSGW og NocGW er koblet mot Altibox' Huawei NE5000E-router (kalt “riskoker” i configen til NocGW) og videre via 2x 100GbE til Huawei OSN 8800 T32. BGP-ruter fra alle nevnte corebokser mot AS 29695.
Total tilgjengelig båndbredde: 200 Gbps.

2013

IPv4-range: 151.216.0.0/17
IPv6-range: 2a02:ed02::/32
Lokal routingprotokoll: EIGRP (IPv4 og v6).
Oppsett: 3x 10GbE i etherchannel ut fra TeleGW. En av dem via Transpacket H1. BGP-rute mot AS 50304.
Total tilgjengelig båndbredde: 30 Gbps.

2014

IPv4-range: 151.216.128.0/17
IPv6-range: 2a02:ed02::/32
Oppsett: 4x 10GbE i etherchannel ut fra TeleGW.
Total tilgjengelig båndbredde: 30 Gbps.

2015

IPv4-range: 151.216.128.0/17
IPv6-range: 2a02:ed02::/32
Lokal routingprotokoll: OSPF (IPv4 og v6).
Oppsett: 4x 10GbE i bundle ut fra rs1.tele. BGP-rute mot AS 50304.
Total tilgjengelig båndbredde: 30 Gbps.

2016

IPv4-range: 88.92.0.0/17
IPv6-range: 2a06:5840::/29
Lokal routingprotokoll: OSPF (IPv4 og v6).
Oppsett: 4x 10GbE i bundle ut fra TeleGW. BGP-rute mot AS 2119.
Total tilgjengelig båndbredde: 40 Gbps.

2017 og senere

IPv4-range: 88.92.0.0/17
IPv6-range: 2a06:5840::/29
Total tilgjengelig båndbredde: 50 Gbps. 40 Gbps for deltakere, 10 Gbps for crew, streams og nettverksfunksjoner.

intarwebz.txt · Last modified: 2021/03/15 07:45 by asle