User Tools

Site Tools


2006:details

Table of Contents

Bilder © Daniel Husand

d11

d11d12.jpg
Merke/modell: Cisco Catalyst 3560G-24TS
Antall uplinks: 4 til d03, 1 til d12
Antall downlinks: 20
Tilkoblede bordswitcher: 1-1 → 9-2

d12

d11d12.jpg
Merke/modell: Cisco Catalyst 3560G-24TS
Antall uplinks: 4 til d03, 1 til d11
Antall downlinks: 20
Tilkoblede bordswitcher: 9-3 → 15-3, 15-6

d02

d02.jpg
Merke/modell: Cisco Catalyst 4948
Antall uplinks: 8 til d03
Antall downlinks: 40
Tilkoblede bordswitcher: 15-4 og 15-5, 17-1 → 29-3 (minus 27-4)

d03

d03.jpg
Plassering: Rad 37/38
Merke/modell: Cisco Catalyst 6509 med dobbel Sup720-3BXL
Bestykning: WS-X6516A-GBIC i slot 1, WS-X6748-GE-TX i slot 2 og 4, WS-X6516-GE-TX i slot 8
Antall uplinks: 1xGbit til NOC (økt til 2x underveis), 2xGbit til Tele
Antall downlinks: 32 til distroer, 50 til bordswitcher
Tilkoblede bordswitcher: 27-4, 29-4 → 43-6, 45-4 → 45-6, 47-4

d04

d04.jpg
Plassering: Rad 51/52
Merke/modell: Cisco Catalyst 4948
Antall uplinks: 8 til d03
Antall downlinks: 40
Tilkoblede bordswitcher: 45-1 → 45-3, 47-1 → 47-3, 47-5 → 57-6, 59-4, 59-5

d51

d51d52.jpg
Plassering: Rad 65/66
Merke/modell: Cisco Catalyst 3750G-24TS-1U-24
Antall uplinks: 4 til d03, 1 til d52, 1 til crewgw
Antall downlinks: 15
Tilkoblede bordswitcher: 59-1 → 59-3, 59-6 → 63-5

d52

d51d52.jpg
Plassering: Rad 65/66
Merke/modell: Cisco Catalyst 3750G-24TS-1U-24
Antall uplinks: 2 til d03, 1 til d51, 1 til crewgw
Antall downlinks: 18
Tilkoblede bordswitcher: 63-6 → 71-5

crewgw

d51d52.jpg
Plassering: Rad 65/66
Merke/modell: Cisco Catalyst 3560G-24TS
Antall uplinks: 2 til d03, 1 til d51, 1 til gamegw
Antall downlinks: 4
Tilkoblede bordswitcher: 69-2, 69-3, 71-2, 71-3

telegw

ASCII���(C) Steinar H. Gunderson <sesse.net>
Plassering: Telematikkrom
Merke/modell: Cisco Catalyst 6509 med Sup2-2GE
Bestykning: WS-X6408A-GBIC i slot 3 og 4, WS-X6148A-RJ-45 i slot 8 og 9
Antall uplinks: 2x Gbit til Baneteles Cisco Catalyst 3550-12G

2006/details.txt · Last modified: 2016/05/02 09:00 by wayshot