User Tools

Site Tools


2006

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
2006 [2013/05/12 21:44]
wayshot created
2006 [2016/05/06 23:18] (current)
wayshot [Utstyr]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto ====== ====== The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto ======
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://gallery.fnutt.net|iors bildearkiv]], [[http://gallery.slappfisk.net|Slappfisks bildearkiv]] og [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]] 
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
-Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som [[2005]], men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, og disse ble brukt til distroer med L3-switching. Deltakerne var meget fornøyde med nettet i år.+Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som [[2005]], men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, nettet ble da redesignet og disse ble brukt til distroer med L3/routing. Deltakerne var meget fornøyde med nettet i år. 
 +===== Utstyr =====
   * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink, porter strupet til 200 Mbps.   * **Aksess**: 10/100Mbit via [[ES-3024|Zyxel]]-switcher. Gbit-uplink, porter strupet til 200 Mbps.
   * **Distro**: 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3750G og 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Sistnevnte med 8x Gbit-uplink til core, resten 4x uplink.   * **Distro**: 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3750G og 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Sistnevnte med 8x Gbit-uplink til core, resten 4x uplink.
-   * **Core**: [[Cat6509|Cisco Catalyst 6509]] med Sup720-3BXL+   * **Core**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]].
   * **NOC**: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack.   * **NOC**: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack.
-  * **Tele**: [[Cat6509|Cisco Catalyst 6509]] med Sup2-MSFC2+  * **Tele**: [[Cat6500|Cisco Catalyst 6509]]. 
-  * **Baknett**: Cisco Catalyst 3560G m.m. +  * **Baknett**: Cisco Catalyst 3560G og 3750.
-  * **Routing-protokoll**: OSPF.+
  
-[[2006:details|Distro/core-detaljer]]+ 
 +[[2006:details|Detaljer og bilder]]
 \\ \\
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
 Offisielt kart slik det endte opp: \\ Offisielt kart slik det endte opp: \\
-{{2006:tg06-2-FINAL.png?200}} \\+{{wiki:tg06-2-FINAL.png?200}} \\
 \\ \\
 Offisielt kart av opprinnelig plan: \\ Offisielt kart av opprinnelig plan: \\
-{{2006:tg06-1c-public.png?200}} \\+{{wiki:tg06-1c-public.png?200}} \\
 \\ \\
  
 ===== Internettilkobling ===== ===== Internettilkobling =====
  
-**Kapasitet**: 1 Gbps, økt til 1,5 Gbps under partyet. \\+**Kapasitet**: 1 Gbps, økt til 1,5 Gbps underveis. \\
 **Leverandør**: Banetele. \\ **Leverandør**: Banetele. \\
-**IPv4-range**: 194.0.0.0/16  \\ +[[intarwebz#2006|Detaljer]] 
-**Oppsett på GW**: \\+
  
 [[2005|< 2005]] | [[2007|2007 >]] [[2005|< 2005]] | [[2007|2007 >]]
2006.1368387849.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)