User Tools

Site Tools


2006

The Gathering 2006 - The Dark Side of Pluto

Generelt

Opprinnelig var det tenkt et tilsvarende design som 2005, men med Cisco i stedet for Extreme Networks i core. Like i forkant av partyet ble det en del flere Cisco-switcher tilgjengelig, nettet ble da redesignet og disse ble brukt til distroer med L3/routing. Deltakerne var meget fornøyde med nettet i år.

Utstyr

  • Aksess: 10/100Mbit via Zyxel-switcher. Gbit-uplink, porter strupet til 200 Mbps.
  • Distro: 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3560G, 2 stk 24-ports Cisco Catalyst 3750G og 2 stk 48-ports Cisco Catalyst 4948. Sistnevnte med 8x Gbit-uplink til core, resten 4x uplink.
  • NOC: 2 stk Cisco Catalyst 3750G i stack.
  • Baknett: Cisco Catalyst 3560G og 3750.

Detaljer og bilder

Nettverkskart

Offisielt kart slik det endte opp:


Offisielt kart av opprinnelig plan:


Internettilkobling

Kapasitet: 1 Gbps, økt til 1,5 Gbps underveis.
Leverandør: Banetele.
Detaljer

< 2005 | 2007 >

2006.txt · Last modified: 2016/05/06 21:18 by wayshot