User Tools

Site Tools


2008:details

Table of Contents

Bilder © Frode Sandholtbråten, bortsett fra bilde av TeleGW: © Daniel Husand

Core01GW

ASCII���(C) Frode Sandholtbraaten
Plassering: Rad 19/20
Merke/modell: Cisco Catalyst 6509 med Sup720-10G
Bestykning: WS-X6748-SFP i slot 4, WS-X6748-GE-TX i slot 8 og 9
Uplinks: 2x10Gbit til Core02GW, 2xGbit til NocGW
Antall downlinks: 84
Tilkoblede rader: 1 → 29

Core02GW

ASCII���(C) Frode Sandholtbraaten
Merke/modell: Cisco Catalyst 6506 med Sup720-10G
Bestykning: WS-X6708-10G-3C i slot 1, WS-X6748-GE-TX i slot 2, 3 og 6, WS-X6748-SFP i slot 4
Uplinks: 2x10Gbit hver til Core01GW og TeleGW, 2xGbit hver til GameGW og CrewGW
Antall downlinks: 120 til deltakere, 1 til InfoGW
Tilkoblede rader: 31 → 73

NocGW

ASCII���(C) Frode Sandholtbraaten
Plassering: NOC
Merke/modell: Cisco 7606 med RSP720
Bestykning: WS-X6724-SFP i slot 1 og 2, WS-X6516-GE-TX i slot 4

TeleGW

telegw.jpg
Plassering: Telematikkrom
Merke/modell: Cisco 7609 med 2x Sup720-10BXL
Bestykning: WS-X6724-SFP i slot 1, WS-X6148A-RJ-45 i slot 2, WS-X6408A-GBIC i slot 4, WS-X6704-10GE i slot 9

2008/details.txt · Last modified: 2016/05/09 07:08 by wayshot