User Tools

Site Tools


2009:details

Table of Contents

Bilder © Steinar H. Gunderson, bortsett fra bilde av Core1GW: © Daniel Husand.

Core1GW

core1gw.jpg
Plassering: Rad 21/22
Merke/modell: Cisco 7609 med Sup720-3BXL
Bestykning: WS-X6704-10GE i slot 1 og 2, WS-X6748-GE-TX i slot 6, 7 og 8
Uplinks: 5x10Gbit til Core2GW, 10Gbit til NocGW
Antall downlinks: 89 (infogw, Core1APgw, 87 deltakerswitcher)
Tilkoblede bordswitcher: 1-4 → 31-3

Core2GW


Plassering: Rad 51/52
Merke/modell: Cisco 7609 med Sup720-3BXL
Bestykning: WS-X6704-10GE i slot 1 og 2, WS-X6748-GE-TX i slot 6, 7 og 8
Uplinks: 5x10Gbit til Core1GW, 10Gbit til CrewGW, 10Gbit til TeleGW (etter deaktivering av defekt fiber)
Antall downlinks: 119 (infogw, Core2APgw, 117 deltakerswitcher)
Tilkoblede bordswitcher: 31-5 → 73-5

NocGW


Plassering: NOC
Merke/modell: Cisco Catalyst 3750E-48PD
Uplinks: 10Gbit til Core1GW, 10Gbit til TeleGW

TeleGW


Plassering: Telematikkrom
Merke/modell: Cisco Catalyst 6509 med 2x Sup720-3BXL
Bestykning: WS-X6704-10GE i slot 1 og 2, WS-X6748-SFP i slot 3, WS-X6724-SFP i slot 4, WS-X6748-GE-TX i slot 7 og 8

2009/details.txt · Last modified: 2016/05/13 15:15 by wayshot