User Tools

Site Tools


2010

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
2010 [2014/04/11 13:11]
wayshot [Generelt]
2010 [2016/04/26 14:59]
wayshot [Kilder]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2010 - Submerged ====== ====== The Gathering 2010 - Submerged ======
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://technet.gathering.org|Tech:Net-bloggen]], [[ftp://ftp.gathering.org|ftp.gathering.org]] og [[http://gallery.fnutt.net|iors]] bildearkiv  
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
-Første år med gigabit-aksess til deltakerne, via KANDUs nyinnkjøpte D-Link-switcher. Netthastighet økt betraktelig til 30 Gbit, håndtert av en Cisco CRS-1 som årets TeleGW. 18 stk trådløse aksesspunkter i midtgangen, nå med både 2,4 og 5 GHz.+Første år med gigabit-aksess til deltakerne, via KANDUs nyinnkjøpte D-Link-switcher. Netthastighet økt betraktelig til 30 Gbit, håndtert av en Cisco CRS-1 som årets TeleGW. Eksperimentelt trådløsnett med 18 stk aksesspunkter i midtgangen, nå med både 2,4 og 5 GHz.
  
 ===== Utstyr ===== ===== Utstyr =====
2010.txt · Last modified: 2016/05/06 23:19 by wayshot