User Tools

Site Tools


2010

This is an old revision of the document!


The Gathering 2010 - Submerged

Kilder

Generelt

Første år med gigabit-aksess til deltakerne, via KANDUs nyinnkjøpte D-Link-switcher. Netthastighet økt betraktelig til 30 Gbit, håndtert av en Cisco CRS-1 som årets TeleGW. 18 stk trådløse aksesspunkter i midtgangen, nå med både 2,4 og 5 GHz.

Utstyr

Core-detaljer

Nettverkskart

Offisielt nettverkskart:


Internettilkobling

Kapasitet: 30 Gbps.
Leverandør: Ventelo.
Detaljer

< 2009 | 2011 >

2010.1397214677.txt.gz · Last modified: 2014/04/11 13:11 by wayshot