User Tools

Site Tools


2010

This is an old revision of the document!


The Gathering 2010 - Submerged

Kilder

Generelt

Første år med gigabit-aksess til deltakerne, via KANDUs nyinnkjøpte D-Link-switcher. Netthastighet økt betraktelig til 30 Gbit.

Core-detaljer

Nettverkskart

Offisielt nettverkskart:


Internettilkobling

Kapasitet: 30 Gbps.
Leverandør: Ventelo.
Detaljer

< 2009 | 2011 >

2010.1369991061.txt.gz · Last modified: 2013/10/07 11:56 (external edit)