User Tools

Site Tools


2013:details

Bilder © Steinar H. Gunderson.

Distro0

ASCII
Plassering: Rad 11/12
Merke/modell: Cisco Catalyst 4507R-E med 2x Sup7E
Bestykning: WS-X4748-RJ45V+E i slot 1, 2, 5 og 6
Uplinks: 4x 10Gbit til CoreVSS
Downlinks: 78 til 26 deltakerswitcher, 27 til aksesspunkter
Tilkoblede rader: 1 → 25 (østside)

Distro1

Plassering: Rad 21/22
Merke/modell: Cisco Catalyst 4507R-E med 2x Sup7E
Bestykning: WS-X4748-RJ45V+E i slot 1, 2, 5 og 6
Uplinks: 4x 10Gbit til CoreVSS
Downlinks: 69 til 23 deltakerswitcher, 24 til aksesspunkter
Tilkoblede rader: 11 → 31 (vestside) samt 33-2

Distro2

med den berømte pizzaeske-ODF-en
ASCII
Plassering: Rad 43/44
Merke/modell: Cisco Catalyst 4507R-E med 2x Sup7E
Bestykning: WS-X4748-RJ45V+E i slot 1, 2, 5 og 6
Uplinks: 4x 10Gbit CoreVSS
Downlinks: 75 til 25 deltakerswitcher, 26 til aksesspunkter, 1 til Forsvaret
Tilkoblede rader: 33 → 57 (vestside)

Distro3

ASCII
Plassering: Rad 51/52
Merke/modell: Cisco Catalyst 4507R-E med 2x Sup7E
Bestykning: WS-X4748-RJ45V+E i slot 1, 2, 5 og 6
Uplinks: 4x 10Gbit til CoreVSS
Downlinks: 60 til 20 deltakerswitcher, 21 til aksesspunkter
Tilkoblede rader: 43 → 61 (østside)

Distro4

ASCII
Plassering: Rad 69/70
Merke/modell: Cisco Catalyst 4507R-E med 2x Sup7E
Bestykning: WS-X4748-RJ45V+E i slot 1, 2, 5 og 6
Uplinks: 4x 10Gbit til CoreVSS
Downlinks: 102 til 34 deltakerswitcher, 35 til aksesspunkter
Tilkoblede rader: 59 → 61 (vestside), 63 → 77 (begge sider)

CoreVSS

Plassering: Rad 21/22 over Distro1 og 69/70 over Distro4
Merke/modell: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X, VSS-linket
Downlinks: 4x 10Gbit hver til Distro0→4, 2x 10Gbit hver til NocGW og TeleGW, 10Gbit til GameGW og CrewGW

NocGW

ASCII
Plassering: NOC
Merke/modell: Cisco Catalyst 6506 med 2x Sup720-10G
Bestykning: WS-X6704-10GE i slot 1 og 2, WS-X6748-GE-TX i slot 3 og 4
Uplinks: 2x 10Gbit hver til CoreVSS og TeleGW

TeleGW

tele.jpg
Plassering: Telematikkrom
Merke/modell: Cisco Catalyst 6509 med 2x Sup720-10G
Bestykning: WS-X6748-GE-TX i slot 1, WS-X6724-SFP i slot 2, WS-X6704-10GE i slot 3, 4 og 7

2013/details.txt · Last modified: 2014/05/02 19:15 by wayshot