User Tools

Site Tools


2013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2013 [2013/05/29 11:36]
wayshot [Generelt]
2013 [2016/05/06 23:20]
wayshot [Utstyr]
Line 1: Line 1:
 ====== The Gathering 2013 - Singularity ====== ====== The Gathering 2013 - Singularity ======
  
-===== Kilder ===== 
-[[http://technet.gathering.org]] 
  
 ===== Generelt ===== ===== Generelt =====
-Tre-lags nettverksmodell. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch som ble koblet mot distro+Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. Ikke noe rekordforsøk eller overkill på nettlinja i år, men mer realistisk kapasitet. Noe ustabil nettforbindelse første dag pga problem med en supervisor i TeleGW. 
-  * **Aksess**: D-Link [[DGS-3100-48]]. 3 stk Gbit-uplinks til distribusjonsswitcher+ 
-  * **Distribusjon**: 5 stk [[2013:4507|Cisco Catalyst 4507+R]]4 stk 10Gbit-uplinks til coreswitcher, to til hver+===== Utstyr ===== 
-  * **Core**: 2 stk [[4500-X|Cisco Catalyst 4500-X]] i VSS. Opererer i ren layer 2. 10 Gbit downlinks til GameGW og CrewGW. 2 stk 10Gbit links til NocGW og TeleGW.+  * **Aksess**: Gbit via [[dgs-3100-48|D-Link]]-switcher3x Gbit-uplink. Trådløst aksesspunkt ved hver switch
 +  * **Distribusjon**: 5 stk Cisco Catalyst 4507R+E4x 10Gbit-uplink
 +  * **Core**: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSSlayer 2-modus.
   * **NocGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6506]].   * **NocGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6506]].
-  * **TeleGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6506]]. +  * **TeleGW**: [[cat6500|Cisco Catalyst 6509]]. 
-  * **Baknett**: Cisco Catalyst 4948.+  * **Baknett**: Cisco Catalyst 4948E.
  
  
-[[2013:details|Distro-/core-detaljer]]+[[2013:details|Detaljer og bilder]]
 ===== Nettverkskart ===== ===== Nettverkskart =====
 Offisielt nettverkskart: \\ Offisielt nettverkskart: \\
Line 25: Line 25:
 **Kapasitet**: 30 Gbps. \\ **Kapasitet**: 30 Gbps. \\
 **Leverandør**: Blix Solutions. \\ **Leverandør**: Blix Solutions. \\
-**IPv4-range**: 151.216.0.0/17  \\ +[[intarwebz#2013|Detaljer]] \\ 
-**IPv6-range**: \\ + 
-**Oppsett på TeleGW**:+[[2012|< 2012]] | [[2014|2014 >]]
2013.txt · Last modified: 2016/05/06 23:20 by wayshot