User Tools

Site Tools


2013

The Gathering 2013 - Singularity

Generelt

Tre-lags nettverksmodell i år. Dette for å redusere kabling da antall uplinks ble økt fra to til tre pr aksesswitch. I tillegg ble det satt opp WLAN-aksesspunkter ved hver bordswitch. Ikke noe rekordforsøk eller overkill på nettlinja i år, men mer realistisk kapasitet. Noe ustabil nettforbindelse første dag pga problem med en supervisor i TeleGW.

Utstyr

  • Aksess: Gbit via D-Link-switcher. 3x Gbit-uplink. Trådløst aksesspunkt ved hver switch.
  • Distribusjon: 5 stk Cisco Catalyst 4507R+E. 4x 10Gbit-uplink.
  • Core: 2 stk Cisco Catalyst 4500-X i VSS; layer 2-modus.
  • Baknett: Cisco Catalyst 4948E.

Detaljer og bilder

Nettverkskart

Offisielt nettverkskart:

Internettilkobling

Kapasitet: 30 Gbps.
Leverandør: Blix Solutions.
Detaljer

< 2012 | 2014 >

2013.txt · Last modified: 2016/05/06 21:20 by wayshot