User Tools

Site Tools


2016

This is an old revision of the document!


The Gathering 2016 - Switched On

Kilder

Generelt

Lite info fra offisielt hold om årets nettverk. Det ser ut til at Juniper- og Meru-utstyret vil bli brukt i noenlunde samme konfigurasjon som i fjor. Telenor er leverandør av nettlinje i år.

nLogic brukte TG til å introdusere siste skrik innen switcher: Juniper QFX10002-72Q. To slike ble satt i serverrackene på Tech-standen, men det er uvisst hvordan disse ble koblet opp.

Utstyr

  • Aksess: Gbit via Juniper EX2200-48T-4G, 3x Gbit-uplinks.
  • Distribusjon: 8 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
  • Core: 2 stk Juniper QFX5100-48S.

Detaljer

Internettilkobling

Kapasitet: 40 Gbps.
Leverandør: Telenor.
Detaljer

< 2015

2016.1459087009.txt.gz · Last modified: 2016/03/27 15:56 by wayshot