User Tools

Site Tools


2016

This is an old revision of the document!


The Gathering 2016 - Switched On

Kilder

Generelt

Lite info fra offisielt hold om årets nettverk. Det ser ut til at Juniper- og Meru-utstyret vil bli brukt i noenlunde samme konfigurasjon som i fjor. Telenor er leverandør av nettlinje i år.

nLogic brukte TG til å introdusere siste skrik innen switcher: Juniper QFX10002-72Q. To slike ble satt i serverrackene på Tech-standen, men etter bilder å dømme var de ikke i bruk.

Utstyr

  • Aksess: Gbit via Juniper EX2200-48T-4G, 3x Gbit-uplinks. Meru-aksesspunkter på stolper ved bord-endene, ca 4 stk for hver tredje rad.
  • Distribusjon: 8 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
  • Core: 2 stk Juniper QFX5100-48S.
  • StandGW: 4 stk Juniper QFX5100-48S.
  • NocGW: 3 stk Juniper EX4300-24T.

Detaljer

Internettilkobling

Kapasitet: 40 Gbps.
Leverandør: Telenor.
Detaljer

< 2015

2016.1459491707.txt.gz · Last modified: 2016/04/01 08:21 by wayshot