User Tools

Site Tools


2016

This is an old revision of the document!


The Gathering 2016 - Switched On

Generelt

Lite info fra offisielt hold om årets nettverk. I følge netconfig og bilder ble Juniper- og Meru-utstyret brukt i noenlunde samme konfigurasjon som i fjor. Telenor var leverandør av nettlinje i år.

nLogic brukte TG til å introdusere siste skrik innen switcher: Juniper QFX10002-72Q. To slike ble satt i serverrackene på Tech-standen, men de stod der kun til utstilling og det var tilsynelatende ingenting tilkoblet.

Utstyr

  • Aksess: Gbit via Juniper EX2200-48T-4G, 3x Gbit-uplinks. Meru-aksesspunkter på stolper ved bord-endene.
  • Distribusjon: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
  • Core: 2 stk Juniper QFX5100-48S.
  • Stand: 4 stk Juniper QFX5100-48S.
  • Noc: 3 stk Juniper EX4300-24T.
  • Tele: 2 stk Juniper QFX5100-48S.
  • Baknett: Juniper EX3300-48P.

Detaljer

Nettverkskart

Nettverkskart laget av undertegnede:

Internettilkobling

Kapasitet: 40 Gbps.
Leverandør: Telenor.
Detaljer

< 2015

2016.1462741989.txt.gz · Last modified: 2016/05/08 23:13 by wayshot