User Tools

Site Tools


2018

This is an old revision of the document!


The Gathering 2018 - Social Reality

Generelt

(Work in progess!)

Stort sett samme oppsett som i 2015, 2016, 2017 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, og med Fortinet FW og trådløst. Reduserte antall APer til yyy. Denne gangen ble L3 terminert på “core” (aka r1.noc) pga historiske problemer med DHCP relay på EX3300. L3 for AP mgmt og kant mgmt ble terminert på Distro pga juniper sin ZTP løsning (autoprovisjonering ellers kalt FAP internt/eksternt).

Ca 16 min nedetid rett etter innslipp pga FWen tryna da den logga all syslog til minne. Ellers ingen nedetid eller problemer.

Utstyr

  • Aksess: Gbit via Juniper EX2200-48T-4G, 3x Gbit-uplinks. Fortinet XXXXXX aksesspunkter.
  • Distribusjon: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
  • Core: 1 stk Juniper MX480.
  • Stand: 4 stk Juniper QFX5100-48S i VC. To i hvert rack.
  • Tele: 2 stk Juniper QFX5100-48S.
  • FW: Fortinet 3700D.
  • Baknett aka Ringen: Juniper EX4300 og 2stk EX4600 som primary/backup RE alle i VC.
  • Trådløs kontroller: FortiWLC 1000D

Detaljer

Nettverkskart

#soon

Internettilkobling

Kapasitet: 40 + 10 Gb/s.
Leverandør: Telenor.
Detaljer

< 2017

2018.1522775474.txt.gz · Last modified: 2018/04/03 19:11 by tgnettgjest