User Tools

Site Tools


2018

This is an old revision of the document!


The Gathering 2018 - Social Reality

Generelt

(Work in progess!)

Stort sett samme oppsett som i 2015, 2016, 2017 med KANDU og nLogics Juniper-utstyr, og med Fortinet FW og trådløst. Reduserte antall APer til 56 stk på gulvet. Denne gangen ble L3 terminert på “core” (aka r1.noc) pga historiske problemer med DHCP relay på EX3300. L3 for AP mgmt og kant mgmt ble terminert på Distro pga juniper sin ZTP løsning (autoprovisjonering ellers kalt FAP internt/eksternt).


Brannmuren var “on a stick” på “TeleGW” med innside/utside VRF (og 80GB pr FW pr VRF (?)) for mulighet til å rute forbi FW hvis vi skulle ønske det.

Ca 16 min nedetid rett etter innslipp pga FWen tryna da den logga all syslog til minne. Ellers ingen nedetid eller problemer.

Utstyr

  • Aksess: Gbit via Juniper EX2200-48T-4G, 3x Gbit-uplinks. Fortinet FAP-U421EV aksesspunkter.
  • Distribusjon: 9 stack med 3x Juniper EX3300-48P. 2x 10Gbit-uplinks.
  • Core: 1 stk Juniper MX480-BP3 med en cold spare som sto i stand for utstilling.
  • Stand: 4 stk Juniper QFX5100-48S i VC. To i hvert rack.
  • Tele: 2 stk Juniper QFX5100-48S.
  • FW: 2stk Fortinet 3700D i active/standby HA.
  • Baknett aka Ringen: Juniper EX4300 og 2stk EX4600 som primary/backup RE alle i VC.
  • Trådløs kontroller: FortiWLC 1000D

Detaljer

Nettverkskart

Internettilkobling

Kapasitet: 40 + 10 Gb/s.
Leverandør: Telenor.
Detaljer

< 2017

2018.1522776884.txt.gz · Last modified: 2018/04/03 19:34 by tgnettgjest