User Tools

Site Tools


7


Baksiden av ODS InfiniteSwitch 6004 som coreswitch på gulvet.
© Svenn Richard Mathisen


Det midlertidige oppsettet (onsdag-fredag) med NBASE NH2024 som coreswitch samt en haug med mediakonvertere.
© Per K


Stabel med utstyr i NOC. Fra øverst til nederst: 3 stk Accton EH1500 10Mb-huber, Accton ES3508 switch, Accton EH3512 100Mb-hub, NBASE NH2024 switch og ODS InfiniteSwitch 6004.

gw.jpg
Gateway, Cisco 4000-serie.

7.txt · Last modified: 2016/05/06 21:44 by wayshot